ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات شیمی آلی

Journal of Chemical Reviews

حوزه های تحت پوشش:شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی فیزیک, شیمی معدنی, طیف سنجی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2645-7768
شاپای الکترونیک: 2645-5676
شماره استاندارد: 2423-4087
شاپای الکترونیک: 2423-4079

Organic Chemistry Journal

حوزه های تحت پوشش:شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6055
شماره استاندارد: 2251-7278
شاپای الکترونیک: 2383-2223
پشتیبانی