ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات شیمی معدنی

Inorganic Chemistry Research

حوزه های تحت پوشش:شیمی (عمومی), شیمی معدنی


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2538-1865

Journal of Chemical Reviews

حوزه های تحت پوشش:شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی فیزیک, شیمی معدنی, طیف سنجی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2645-7768
شاپای الکترونیک: 2645-5676

International Journal of New Chemistry

حوزه های تحت پوشش:شیمی (عمومی), شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, شیمی معدنی


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 2383-188x
شماره استاندارد: 2423-4087
شاپای الکترونیک: 2423-4079
پشتیبانی