مجله مهندسی گاز ایران

Iranian Journal of Gas Engineering

مجله مهندسی گاز ایران به زبان فارسی و به‌صورت دو فصل‌نامه منتشر می‌شود.

در این نشریه برای ارسال، داوری و چاپ مقاله از نویسندگان هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و از آیین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیروی می‌کند.

انجمن مهندسی گاز ایران صاحب‌امتیاز مجله مهندسی گاز ایران است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. تعیین داوران، بررسی داوری‌ها و تایید نهایی یا رد مقاله از وظایف هیئت دبیران است. انتشار مقاله در این نشریه توسط انجمن مهندسی گاز ایران انجام می‌شود.تمامی مقالات ارسالی از طریق یک نرم‌افزار قابل‌اعتماد، به نام مشابهت یاب، ازنظر تشابه بررسی می‌شوند تا از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل شود. سپس توسط داوران با دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

نشریه مهندسی گاز ایران از دریافت مقاله‌های اصیل که دربردارنده‌ی دستاوردهای جدید در زمینه­‌های نفت، گاز و پتروشیمی و یا سایر زمینه‌های تخصصی نزدیک و مرتبط بوده و یا مرور نقادانه پژوهش‌ها در یک زمینه خاص را شامل شوند با ویژگی‌های زیر استقبال می­‌کند.

علمی ترویجی
این مقاله حاصل پژوهش ­های اصیل و تازه ­ای است که به منظور گسترش مرزهای دانش و یا فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسئله­ های جاری و آتی صورت می ­گیرد و یا افزون بر اصالت پژوهشی دارای تازگی علمی نیز بوده و نتیجه­ های آن در کوتاه مدت کاربرد خواهد داشت.
کوتاه پژوهشی
این نوع مقاله از نظر محتوا مانند مقاله علمی پژوهشی می­ باشد، ولی به صورت کلی یا کوتاه در حداکثر ۴ صفحه تنظیم می­ شود و هدف از آن ارایه گزارش مختصر پژوهش در حال اجرا و معرفی دستاوردها و یافته­ های جدید و یا زمینه پژوهشی مورد نظر به جامعه علمی است.
مروری
در مقاله مروری، پژوهش ­ها در یک زمینه خاص که در چند سال اخیر صورت گرفته از دیدگاه تطبیقی و نقادانه مرور می ­شود و مرزهای دانش در آن زمینه معرفی شده و موضوعات پژوهشی بالقوه مشخص می ­شوند بنابراین تعداد زیادی از مراجع اصلی مقاله متعلق به نویسنده مقاله هستند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)