آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو

Dr. Ebrahim HajiDavallo

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179773)

34
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی