مجله یافته ­های نوین کاربردی و محاسباتی در سیستم­ های مکانیکی

New practical and computational findings in mechanical systems

نشریه یافته های نوین کاربردی و محاسباتی در سیستم های مکانیکی، مقاله های پژوهشی اصیل و نوآورانه و نتایج تحقیقات علمی در زمینه های علمی مرتبط را که در نشریات دیگر به چاپ نرسیده و یا هم زمان به نشریات دیگری ارسال نگردیده باشند را پس از فرآیند داوری تخصصی مورد پذیرش قرار داده و به زبان فارسی به همراه چکیده مبسوط (تفصیلی) به زبان انگلیسی منتشر می کند.

داوران این نشریه را اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور تشکیل می دهند. اعضای هیئت تحریریه نشریه از اساتید و پژوهشگران برتر دانشگاه های مختلف کشور تشکیل شده است. زمینه های تخصصی مورد قبول این نشریه، شامل کلیه زمینه های مرتبط به سیستم های مکانیکی می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات