آقای دکتر مهدی بروجردنیا

Dr. Mehdi Boroujerdnia

فرد مهم علمی - Researcher ID: (350440)

13
5
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی