آقای دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

Dr. Abdorazagh Kabi Nejadian

رئیس انجمن علمی حرارتی و برودتی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176887)

13
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی