آقای دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان

Dr. Seyed mojtaba Musavi Nainiyan

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176892)

23
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی