ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مجید عمیدپور

Majid Amidpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176582)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مجید عمیدپور در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مجید عمیدپور در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهراه کارهای صرفه جویی انرژی در برج های تقطیر پالایشگاهیششمین همایش ملی انرژی1386
2دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف انرژی در آب شیرینکن HD خورشیدیششمین همایش ملی انرژی1386
3دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کار برگشتپذیر سیستمهای خنککاری دماپائین واحد اولفینششمین همایش ملی انرژی1386
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اگزرژی پیل سوختی پلیمری و شناسایی شرایط کارکرد بهینه آنپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی پارامترهای کارکردی پیل سوختی پلیمری و تاثیر آنها بر عملکرد پیل سوختیپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
6دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف انرژی با پمپهای حرارتی در برجهای تقطیرپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
7دریافت فایل PDF مقالهالگوریتمی جدید در مسأله تجزیه سازی شبکه مبدل های حرارتی برای بهینه سازی مصرف انرژیپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
8دریافت فایل PDF مقالهالگوریتم طراحی مبدلهای حرارتی صفحه حلزونییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
9دریافت فایل PDF مقالهاصلاح ساختاری شبکه مبدلهای حرارتی جهت کاهش مصرف انرژی از طریق تکنولوژی پینچیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
10دریافت فایل PDF مقالهتولید آب شیرین به روش رطوب تزنی و رطوب تزدایی هوا با استفاده از انرژی خورشیدییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی شبکه توزیع هیدروژن پالایشگاههای نفت و بررسی راهکارهای افزایش میزان تولید هیدروژنیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و مدلسازی اگزرژی سیکل های توربین گازی همراه با تزریق بخار به داخل محفظه احتراقشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
13دریافت فایل PDF مقالهتوسعه یک سیکل خنک کاری دماپائین با مبرد چندجزئی جهت استفاده در واحد اولفینشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توان مصرفی در سیکل های خنک کاری ترکیبی یک طبقه ای و دو طبقه ای جهت مایع سازی گاز طبیعیشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
15دریافت فایل PDF مقالهAnalysis of Conventional Steam Power Plant through Exergy, Combined Pinch-Exergy and Thermoeconomic Methodsشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
16دریافت فایل PDF مقالهبسط و توسعه سیستمهای برودتزای دماپائین با مبرد چندجزئی جهت استفاده در واحدهای اولفیناولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
17دریافت فایل PDF مقالهCNG یک فرصت جدید برای تجارت انرژی در جهاندومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی1387
18دریافت فایل PDF مقالهروشی جدید در هدفگذاری و طراحی شبکه مبدل های حرارتی بامواد ساختمانی متنوع جهت دستیابی به کمترین هزینه کلی سالیانه با بکارگیری حداقل مبدلهای مختلطهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
19دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی بخش تشعشعی کوره شکست حرارتیدومین کنفرانس احتراق ایران1386
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سیاست های مصوب جهت کاهش تقاضای سوخت در بخش حمل و نقلهمایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1387
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت کنونی و سیاست های کنترل تقاضای نفت گازهمایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1387
22دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت آب شیرین کن بهینه خورشیدی به روش رطوبت زنی- رطوبت زدایی هوادوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهچالش ها و فرصت های موجود برای استفاده از دی اکسید کربندومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست1388
24دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش جدید به کارگیری سوختها در کاهش آلایندگی CO2 بااستفاده از تکنولوژی پینچدومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست1388
25دریافت فایل PDF مقالهDesign of heat integrated distillation systems for a light ends separation section of olefin and gas process plantsششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
26دریافت فایل PDF مقالهPurity Decomposition to the Refinery Hydrogen Integrationششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی1388
27دریافت فایل PDF مقالهتأمین آب شیرین و افزایش بهره وری نیروگاه های حرارتی ازطریق کوپلینگ با آب شیرین کن های حرارتیسومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف1388
28دریافت فایل PDF مقالهبررشی وضعیت کنونی و سیاستهای کنترل تقاضای بنزین در ایراناولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی1388
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات جایگزینی ناوگان خودروهای سواری در میزان مصرف بنزین بخش حمل و نقلاولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی1388
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی بازار خودروهای هیبریدی در ایران و بهکارگیری آزمون استقلال کای -دو در تحلیل وابستگی انتخاب نوع خودرو به پارامترهای سن، جنس و سطح تحصیلاتکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
31دریافت فایل PDF مقالهتخمین پتانسیل بازاری خودروهای هیبریدی در کشور و ارزیابی فنی واقتصادی آنکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
32دریافت فایل PDF مقالهایجاد مدلی برای اولویت بندی گازرسانی روستایی در ایرانکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
33دریافت فایل PDF مقالهاثرات کلان محیط زیستی استفاده از خودروی هیبرید الکتریکیکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سناریوهای استفاده از خودروی هیبرید الکتریکی در ناوگان حمل و نقل ایرانکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
35دریافت فایل PDF مقالهمدل برآورد تقاضای سالانه، پیک ساعتی و تعداد مشترکین بالقوه گاز طبیعی دربخش خانگی و کاربرد آن در شهر اهوازکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر پارامترهای عملکردی بویلر بازیاب بر سیستم تولید همزمان توان و آب شیرینکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
37دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بخاری بدون دودکش در ساختمان به منظور تامین کیفیت هوای داخل و بهینه-سازی مصرف انرژیکنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی1389
38دریافت فایل PDF مقالهآنالیز اکسرژی یک واحد آب شیرین کن خورشیدی HD با استفاده از داده های تجربیهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
39دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و بهینه سازی حرارتی کوره الفینهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
40دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی پیامدهای آتش وانفجار در یک ایستگاه سوخت رسانی گاز فشرده CNGدومین کنفرانس ملی CNG1388
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات جایگزینی ناوگان خودروهای سواری در میزان مصرف بنزینهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
42دریافت فایل PDF مقالهمدل برآورد تقاضای سالانه، پیک تقاضا و تعداد مشترکین بالقوه گاز طبیعی در بخش تجاری استان خوزستانهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
43دریافت فایل PDF مقالهمدل برآورد تقاضای سالانه و پیک تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعتی استان خوزستانهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
44دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اگزرژی و بهینه سازی ترمواکونومیکی سیکل تبرید آبشاری آمونیاک – دی اکسیدکربنهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
45دریافت فایل PDF مقالهتوسعه و کاربرد یک مدل برای تجارت جهانی ال ان جیهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
46دریافت فایل PDF مقالهطراحی شبکه مبدل های حرارتی با محدودیت در اتصالهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
47دریافت فایل PDF مقالهآنالیز اکسرژی و بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید تراکمی بخاردارای برج خنک کنهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
48دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مبدلهای پوسته و لوله ای بوسیله افزایش ضریب انتقال حرارتهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
49دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل مناسب سیستم های خنک کاری اکسپاندری برای واحدهای جداسازی صنایع پتروشیمیهفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)1388
50دریافت فایل PDF مقالهاثر توزیع نیروهای محرکه بر اتلافات اکسرژی در سیستم پخت سیمان با استفاده از مشعل ثانویهسومین کنفرانس احتراق ایران1388
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترمودینامیکی سیستم تولید همزمان توان و آب شیرینهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
52دریافت فایل PDF مقالهتولید توان در چیدمان برجهای یکپارچه حرارتی برای جداسازی جریان چهار جزئیهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
53دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی حرارتی چیدمان برجهای تقطیر برای جداسازی جریان چهار جزئیهجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1389
54دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی کوپلینگنیروگاه گازی با آب شیرینکن چند مرحلهای تبخیر ناگهانینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
55دریافت فایل PDF مقالهتحلیل انرژی و اکسرژی کوپلینگنیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چند مرحله اینوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
56دریافت فایل PDF مقالهسیستم تولید پراکنده بر پایه میکروتوربین ، راهکاری برای توسعه روستایی ایراندهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1386
57دریافت فایل PDF مقالهتولید همزمان توان و آب شیرین در دودکش خورشیدینخستین همایش علمی تخصصی باد و خورشید1390
58دریافت فایل PDF مقالههذیریت هصرف بخار در UTILITY واحدپتروشیمیسومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی1390
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترمودینامیکی کوپلینگ آب شیرین کن چند مرحله ای تبخیری با واحدهای گازی نیروگاه خلیج فارس جهت برآورد میزان تولید آب شیرینسومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی1390
60دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دی اکسید کربن در پالایشگاه های نفتکنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی1386
61دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شبکه هیدروژن پالایشگاه های نفت با استفاده از آنالیز پینچ هیدروژنکنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی1386
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترمواکونومیکی کوپلینگ آب شیرین کن با نیروگاههای بخار اتمیکنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی1386
63دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انرژی در نیروگاه های حرارتی به کمک تحلیل توسعه یافته پینچ و اگسرژیکنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی1386
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد آب شیرین کن HD خورشیدی با هدف تجاری سازیکارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب1391
65دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی، ارزیابی فنی و تحلیل اگزرژی سیکل ترکیبی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد با ریفرمینگ داخلیدومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
66دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دو بعدی پیل سوختی اکسید جامد لوله ایدومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
67دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و ارزیابی فنی تولید هیدروژن از انرژی باد در ایراندومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی1391
68دریافت فایل PDF مقالهModeling of Radial Wind Breakers in Special Patternچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
69دریافت فایل PDF مقالهA Comparison of Modeling Four Different Types of Wind Breakers on Cooling Towers Efficiencyچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
70دریافت فایل PDF مقالهOptimization of the Number of Wind Breakers’ Wallsچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
71دریافت فایل PDF مقالهDesign of mixed refrigerant cycle for low temperature processes - Part I: Optimal operation conditionsچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
72دریافت فایل PDF مقالهDesign of mixed refrigerant cycle for low temperature processes - Part II: Optimal Arrangementچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
73دریافت فایل PDF مقالهDifference of metallic bipolar plates for PEM fuel cellsچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
74دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه ترمودینامیکی و ترمو اکونومیکی واحد جداسازی گازنخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی1392
75دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و تحلیل سیستم ترکیبی گازی ساز و پیل سوختی و توربین گاز برایپسماندهای شهری با استفاده از نرم افزارAspen Plusسومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1392
76دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش سیستماتیک جهت طراحی چرخه های سرمازای مبرد چندجزئی به منظور استفاده در فرایندهای شیمیائی دماپائینسومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1390
77دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و تحلیل اگزرژی یک سیکل تبرید اژکتوریسومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1390
78دریافت فایل PDF مقالهUnder-Floor Heating Systems: Computational prediction of Optimum Convection HeatTransfer Coefficientچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1391
79دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مباحث نوزدهم و هفدهم مقرارت ملی ساختمانبا تاکید بر هوای تازه و هوای مورد نیاز احتراق دستگاههای گاز سوزچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1391
80دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی انرژی در سیستم مایع ساز نیتروژن با استفاده از مبرد چند جزییچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1391
81دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اگزرژی یک سیکل تبرید اجکتوری خورشیدی در طول یک روزچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1391
82دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عملکرد مخزن ذخیره سازی انرژی خورشیدی با تزریق لایهای جهت دستیابی به مخزن بهینه برایاستفاده در سیستمهای سرمایش خورشیدیچهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع1391
83دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترمودینامیکی و زیست محیطی بازیابی حرارت و تولید آب شیرین از سیستم آب خنک کن یکبار گذر نیروگاه های حاشیه ی خلیج فارسسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
84دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین آب گرم مصرفی شهر اهواز و برآورد تاثیر کمی آن بر روی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از نرم افزار Retscreenسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
85دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی فنی و تأثیر زیست محیطی بازیابی آب و حرارت از آب دورریز شده بویلرهای بازتاب حرارت سیکل های ترکیبی با به کارگیری یک سیستم بازیابسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
86دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترمودینامیکی و زیست محیطی بازیابی آب و حرارت از آب دورریز شده بویلرهای بازیاب حرارت سیکل های ترکیبی به منظور گرمایش فضا و تولید آب شیرینسومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1392
87دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی انتشار گازهای گلخانه ای نیروگاه های حرارتی کشور با رویکرد آینده پژوهی و تمرکز بر الگوهای کاهش انتشارهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1393
88دریافت فایل PDF مقالهNew method for design and optimization of heat integrated distillation columnsهفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی1390
89دریافت فایل PDF مقالهExergy evaluation of gas separation processهفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی1390
90دریافت فایل PDF مقالهسیستم ترکیبی گازیسازی هیدروترمال پسماند با هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و توربین گازهفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد1394
91دریافت فایل PDF مقالهارائه فنی– اقتصادی طرح بهینه ی تولید LNG در مقیاس کوچک به روش SMR در ایرانششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی1395
92دریافت فایل PDF مقالهPower generation simulation from Azolla fern’s biogas in CHP unitنهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد1395
93دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل کنترلی و اغتشاشی به منظور بررسی جامع عملکرد سیستم تهویه مطبوع متمرکزاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک1395
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیازمندیهای طراحی شهر کم کربن با رویکرد پایداریسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
95دریافت فایل PDF مقالهگازیسازی هیدروترمال پسماند شهری با هدف تولید گاز سنتزقابل استفاده در پیل های سوختیسومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی1394
96دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترمواکونومیکی آب شیرین کن حرارتی چند مرحله ای با دو رویکرد مختلفبیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1396
97دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ترمودینامیکی و مدلسازی سیستم کوپلینگ آب شیرین کن و موتور احتراق داخلیبیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1396
98دریافت فایل PDF مقالهPerformance Evaluation of Triple-evaporator Ejector Refrigeration Cycle (TEERC) for Various Applications, Using Low-temperature Heat Sourcesسومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی1395
99دریافت فایل PDF مقالهطراحی بهینه یک سیستم هیدروژن خورشیدی با قابلیت تولید چندگانه همراه با فناوری سرمایش تبخیری برای یک گلخانه در ناحیه جیرفت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتسومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی1395
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از خودروی الکتریکی در بخش حمل ونقل جاده ای بر میزان انتشار آلایندگی کربن دی اکسیددومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست1395
101دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترمواکونومیکی آب شیرین کن حرارتی چند مرحله ای با دو رویکرد مختلفسومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا1397
102دریافت فایل PDF مقالهحلیل ترمودینامیکی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های ترکیبی پیل سوختی، توربین گاز و توربین بخار به منظور تولید همزمان حرارت و قدرتبیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1398
103دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و ارزیابی عملکرد یک سامانه گرمایش خورشیدی بر پایه متمرکزکننده سهموی خطی در تامین بارگرمایی مورد نیاز یک واحد گلخانهدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران1398
104دریافت فایل PDF مقالهمروری بر سامانه های نمک زدایی حرارتی متصل به نیروگاه های متمرکز کننده خورشیدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران1398

مقالات مجید عمیدپور در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 5 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مجید عمیدپور

تماس با مجید عمیدپور


به اشتراک گذاری صفحه مجید عمیدپور

پشتیبانی