آقای دکتر مجید عمیدپور

Dr. Majid Amidpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176582)

128
40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی