بررسی عملکرد آب شیرین کن HD خورشیدی با هدف تجاری سازی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,061

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DESAL01_009

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391

چکیده مقاله:

با توجه به نیاز کشور به آب شیرین در بخشهای مختلف، بخشی از این نیاز با تولیدد آب شدیرین در فرتید هدای پدایین مرتفع میشود. با توجه به شدت تابش مناسب خورشید در مناطقی که غالبا با مشکل تامین آب شرب روبدرو هتدتند، یکدی از ایدهها در این زمینه استفاده از آبشیرینکن های خورشیدی اس . طی سالهای اخیر روش جدیدی مبتنی بر ترآیندد رطوبد زنی و رطوب زدایی هوا HD توسعه یاتته اس که مناسب برای فرتیتهای پایین و تولید پراکندده است . بدرای اولدین بدار در کشور دستگاهی به فرتی 01 لیتر در ساع در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ساخته شد که نتایج خوبی بدنبال داشد . پس از این با توسعه تحقیقات و با هدف تجاری سازی، دستگاههای متعددی با فرتیتهای مختلف ساخته شد که در این مقالده ضمن تشریح روش مورد استفاده، مراحل تجاری سازی این دستگاه که منجر به یک دستگاه ترکیبی آبگدرمکنآآب شدیرین کدن شده اس ، معرتی میگردد. آنچه از نتایج مشاهده شد تاثیر شکل هندسی به استوانه ای بدا مشدکیتی همدراه بدوده اسد کده استفاده از شکل مکعبی ارجحی دارد. همچنین در روش رطوب زدایی به روش تماس متتقیم هرچند هزینه های عملیداتی و دوره ای کاهش یاتته اس اما با اتزایش مصرف انرژی و کاهش مقدار تولید استفاده از این رو تقط در کداربرد هدای خدام مدی تواند مفید باشد. در روش چند مرحله ای با اتزایش تعداد مراحل، تولید اتزایش می یابد اما اتزایش مراحل بر پیچیده گدی هدای دستگاه می اتزاید. در روش ترکیبی این دستگاه قادر اس روزانه300 لیتر آب گرم و 30 لیتر آب شیرین تولید نماید.

کلیدواژه ها:

آبشیرینکن آبگرمکن انرژی خورشید رطوب زنی رطوب زدایی

نویسندگان

محمد ضامن

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

مجید عمیدپور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

مجید مجد میرزایی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

سید مهدی سوفاری

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • عمیدپور م.، ضامن م.، سوفاری م%طراحی و ساخت آب‌شیرین‌کن بهینه ...
 • سی‌ام خر دادالی1 تیر 1391- تهران- دانشگاه صنعت آب و ...
 • Mertes C., seawater desalination as a chance for water supply, ...
 • Ben Bacha, H., Maalej, A.Y, Ben Dhia, H., Ulber, I., ...
 • Nawayseh, N.K., Farid, M.M., Al-Hallaj, S., Tamimi, A.R.(1999) "Solar desalination ...
 • Nawayseh, N.K., Farid, M.M., Omar, A.Z., Al-Hallaj, S., Tamimi, A.R.(1997). ...
 • Al-Hallaj, S., Selman, J. R. (2002). "A Comprehensive Study of ...
 • Hou, S., Ye, S., Zhang, H. (2005) "Performance Optimization of ...
 • Hou, S., (2008). "Two-stage solar multi-effect humidification _ ehumi dification ...
 • Soufari S.M., Zamen M. and Amidpour M., 2009, Performance optimization ...
 • Zamen M., Amidpour M. and Soufari S.M., 2009, Cost optimization ...
 • Ben Bacha H, Bouzguenda M, Abid M S, Maalej A ...
 • Orfi .J., Laplante M., Marmouch H., Galanis N., Benhamou B., ...
 • Yuan, G., Zhang, H., (2007). _ Mathematical Modeling of a ...
 • Zamen M., Soufaria S.M., Amidpour M., Improvement of solar humidification ...
 • نمایش کامل مراجع