آقای دکتر علی عباس نژاد

Dr. Ali Abbas Nejad

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444326)

30
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی