آقای محمود نوروزی

Mahmoud Noroozi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177382)

57
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی