آقای دکتر پوریا اکبرزاده

Dr. Pouria Akbarzadeh

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444329)

17
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی