آقای دکتر محمدحسن پنجه شاهی

Dr. Mohammadhasan Panjehshahi

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181571)

37
11
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی