بهینه سازی واحد تصفیه ی نفت میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از رویکرد بهینه سازی بی درنگ

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP03_044

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

شرایط عملیاتی و راندمان دستگاه ها با گذر زمان تغییر یافته و در فاصله گرفتن سامانه از حالت بهینه تاثیرگذار است،بنابراین برای تولید حداکثر نفت و کاهش هزینه ها با استفاده از تاسیسات موجود، لازم است بهینه سازی به صورت لحظه ای انجامشود که به آن، بهینه سازی بی درنگ گفته می شود. در این پژوهش، هدف کمینه کردن میزان هزینه های عملیاتی تاسیساتسطحی میدان نفتی آزادگان، با رویکرد کوتاه مدت و در هر لحظه زمان است. برای استفاده از این روش، بایستی مدلی از سامانه یموردنظر به دست آورد و با گذشت زمان به دلیل تغییر شرایط عملیاتی و دستگاه ها، مدل را به روزرسانی کرد. شبیه سازی فرآیندکه شامل واحدهای مختلف بخش تصفیه ی نفت است در نرم افزار Aspen HYSYS انجام شده است. سپس به کمک آنالیز حساسیت، متغیرهای عملیاتی فرآیند که در تابع هدف تاثیرگذاری بیشتری دارد را مشخص نموده و پنج متغیر به عنوانمتغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته شد. پس از مدلسازی بر مبنای این متغیرها، روابط غیرخطی سامانه با روشهای مناسببه معادلات خطی تبدیل شده و می توان مسئله ی بهینه سازی را با استفاده از روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط حلکرد. در نهایت با استفاده از روابط خطی شده ی فرآیند و نقاط گسسته ی به دست آمده از شبیه سازی، مسئله ی بهینه سازی با روشMILP به کمک نرم افزار GAMS حل شده و مقادیر متغیرهای تصمیم گیری جهت رسیدن به حالت بهینه در فرآیند به دست آمد. نتایج نشان دهنده ی کاهش ۳۶/۲ درصدی در میزان هزینه های عملیاتی فرآیند است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی بی درنگ ، بخش تصفیه ی نفت ، میدان نفتی آزادگان جنوبی ، GAMS ، Aspen HYSYS ، MILP

نویسندگان

علی ملوندی

پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

مژگان عباسی

پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

نسیم طاهونی

پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

محمدحسن پنجه شاهی

پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران