بهبود عملکرد واحد تصفیه نفت خام میدان نفتی آزادگان جنوبی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 363

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP02_056

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

تولید زودهنگام در میدان آزادگان جنوبی مشکلاتی از جمله عدم هماهنگی مشخصات نفت با واحد فرآیندی موجود (بالاخصدر برج تثبیت کننده) ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش بهبود عملکرد فرآیند تصفیه نفت خام واحد غرب کارون مربوط بهمیدان نفتی آزادگان جنوبی میباشد. این فرآیند شامل دو مرحله نمکزدا و یک برج تثبیت میباشد. در این مطالعه ابتدا فرآیندنمک زدایی با استفاده از معادله موازنه جمعیت و با کدنویسی در متلب مدلسازی شد و سپس کل فرآیند با استفاده از نرم افزاراسپن هایسیس و با وصل کردن کد متلب به هایسیس شبیه سازی شد. بنابراین با توجه به رابطه بین دو فرآیند نمک زدایی وتثبیت نفت و اثر متقابل آنها روی همدیگر این دو فرآیند به صورت همزمان بهینه سازی شدند. میزان تولید نفت به عنوان تابعهدف و افت فشار شیرهای اختلاط، شدت میدان الکتریکی مرحله اول و دوم نمک زدایی، میزان آب شستشو و دمای عملیاتیمرحله اول نمکزدایی به عنوان متغیرهای بهینه سازی در نظر گرفته شدند. حداکثر نمک و آب قابل قبول در نفت ورودی برجتثبیت به ترتیب ۱۰ پوند در هزار بشکه نفت خام و ۰/۱ درصد به عنوان قیود مساله لحاظ شد. بعد از بهینه سازی کل فرآیند به کمک الگوریتم ژنتیک، میزان تولید نفت به میزان ۴۱۳ بشکه در روز نسبت به حالت موجود افزایش یافته است.

نویسندگان

محمدرضی نورالدین

دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی شیمی- پردیس دانشکدههای فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

نسیم طاهونی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

مژگان عباسی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

محمدحسن پنجه شاهی

استاد دانشکده مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران