هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به هوش مصنوعی و موضوع های وابسته و زیرمجموعه اختصاص دارد. در این بخش مقالات اختصاصی این موضوع و اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی با موضوع مرتبط جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود.48,466 مقاله یکتا به این موضوع اختصاص یافته است.

کنفرانسهای علمی در حوزه هوش مصنوعی

ژورنالهای تخصصی کشور در حوزه هوش مصنوعی

1. مجله هوش مصنوعی و داده کاوی