اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

تاریخ برگزاری: 27 آبان 1400
تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1401
تعداد صفحات: 1119
تعداد مقالات :87
نمایش مقالات: 20148
شناسه ملی این کنفرانس: EARTHSCI02
نویسندگان مشارکت کننده: 231 پژوهشگر

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

نتایج 1 تا 50 از مجموع 87