مقالات بینایی ماشین در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بینایی ماشین درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بینایی ماشین جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 673 مقاله در زمینه بینایی ماشین استخراج شده است.

لیست مقالات بینایی ماشین در هوش مصنوعی

1. Autonomous robotic assembly process based on hierarchical reinforcement learning
2. Non-destructive techniques and systems for detection of saffron quality and adulteration
3. A Novel Method for Tracking Moving Objects using Block-Based Similarity
4. روشی جهت درجه بندی خرمای مضافتی با استفاده از پردازش تصویر
5. توسعه خشک کن مایکروویو- جریان هوای گرم با سامانه کنترل چگالی توان برای مدل سازی سینتیک خشک شدن برگه موز
6. طراحی الگوریتم هرس بوته انگور بر اساس پردازش تصاویر سه بعدی
7. طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی های خوراکی
8. Machine Vision Based Conic Estimation: An Effective Tool for Reinforcement of Deep Learning in Measuring Fetal Head Circumference
9. Design and Implementation of Quadrotor Guidance and Detection System Hardware for Passing Through Window Based on Machine Vision
10. A machine vision-based system for measuring the chromatic parameters of bell pepper using artificial neural networks
11. Intelligent system for estimating porosity in building stones based on image processing and machine vision techniques
12. تکنیک های یادگیری ماشین در مبحث بینایی رایانه ای
13. امکان سنجی کاربرد سامانه ای مبتنی بر پردازش تصویر برای هدایت و راهبری تراکتور در عملیات شخم
14. توسعه و ارزیابی الگوریتم پردازش تصویر برای دانه بندی کریستال های شکر سفید
15. استفاده از ماتریس هم-رخدادی سطح خاکستری برای طبقه بندی کشمش توده ای
16. شناسایی برگ ارقام سیب با تکنیک پردازش تصویر و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی
17. تشخیص علف هرز چاودار از گیاه سیب زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی
18. تخمین غیرمستقیم تغییرات جرم و نسبت شکلی گوجه فرنگی های گیلاسی پوشش دار شده با ژل آلوئه ورا به کمک تکنیک پردازش تصویر
19. طراحی و ارزیابی عملکرد الگوریتم تشخیص مسیر در تصاویر جاده ای با استفاده از تبدیل هاف
20. کنترل کیفیت زنجیرهای غلطکی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۰۸
21. مطالعه تغییرات ویژگی های مربوط به شکل و اندازه ورقه های نازک میوه خارک در یک خشک کن هیبریدی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفتی مجهز به سامانه پردازش تصویر
22. شناسایی ژنوتیپ های سیب زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی
23. تعیین چربی شیر با استفاده از پردازش تصویر
24. پیاده سازی سامانه ماشین بینایی به منظور پردازش تصاویر گیاهان دارویی و طبقه بندی آن ها به روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم
25. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کمک راننده به عنوان جایگزینی برای مارکر ماشین های کاشت با استفاده از ماشین بینایی
26. طبقه بندی ابعادی ارقام مختلف خرما به روش ماشین بینایی جهت طراحی فنجانک در ماشین های هسته گیر
27. توسعه مدل های رگرسیونی تک متغیره به منظور پیش بینی غلظت ریزگرد با استفاده از ماشین بینایی
28. به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک
29. طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی
30. بررسی استفاده از سامانه ترکیبی ماشین بویایی و ماشین بینایی جهت تشخیص دی اکسیدگوگرد
31. استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی
32. پتانسیل به کارگیری تکنیک ماشین بینایی برای جداسازی کیفی مغز گردو (رقم کاغذی)
33. استفاده از ماشین بینایی برای دسته بندی، تخمین وزن و حجم سیب درختی
34. فناوری ماشین بینایی در کشاورزی دقیق: مروری جامع بر اصول و کاربردها
35. طبقه بندی میوه زالزالک بر مبنای رسیدگی با استفاده از ماشین بینایی
36. تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی
37. تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی
38. بازشناسی ارقام پسته بر پایه ماشین بینایی و فیلترهای گابور
39. درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)
40. درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی)
41. بررسی ساختار، عملکرد و کاربرد ماشین بینایی و پردازش تصویر
42. کارایی ماشین بینایی در صنعت کشاورزی و صنایع غذایی
43. افزایش سرعت تشخیص سلول با استفاده از شبکه های عصبی کوانتیزه شده
44. تبدیل تصاویر RGB به خاکستری با استفاده از واحدهای DSP۴۸E۱ تراشه ARTIX-۷ با رویکرد افزایش دقت پردازش و کاهش تعداد واحدهای محاسباتی
45. مروری بر تحلیل احساسات مبتنی بر تصویر
46. طراحی و اجرای سیستم تشخیص خودکار ناحیه پلاک خودرو برای گیت های ورودی اماکن حفاظتی
47. ردیابی بازیکنان در زمین فوتبال به کمک مدل شارنوری
48. بهبود تشخیص شئ برجسته با استفاده از ویژگی های چند مقیاسی در شبکه های عمیق
49. مروری بر تولید توصیف تصویر با بررسی کارایی مکانیزم
50. تشخیص فلفل دلمه ای رنگی در ابر نقاط با استفاده از ترکیب ویژگی های هندسی سه بعدی (FPFH) و رنگ مبتنی بر یادگیری بدون نظارت
51. طراحی سامانه تصمیم یار بالینی FapsHeal با هدف پایش از راه دور تصاویر زخم
52. طراحی سیستمی بهینه جهت تشخیص ماسک با استفاده از یادگیری عمیق به منظور جلوگیری از گسترش کووید ۱۹
53. اندازه گیری سرعت فضاپیمای بازگشتی به کمک ردیابی شاخصه های تصویری
54. شناسایی جاده و تشخیص خودرو در تصاویر هوایی با استفاده از شدت روشنایی و رنگ
55. درجه بندی کیفی ظروف چینی با استفاده از ماشین بینایی
56. تعدیل اثر سبک سوژه با استفاده از تابع انتقال سبک در بازشناسی رفتار خودانگیخته چهره
57. الگوریتم کانولوشنی بهینه مبتنی بر شبکه عصبی عمیق جهت شناسایی زبان اشاره
58. کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت
59. تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و نزدیک ترین همسایه
60. مروری برکاربرد هوش مصنوعی و ماشین بینایی در مدیریت مزرعه
61. معرفی و بررسی کاربرد تکنیک تلفیق داده ها در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت
62. تشخیص آلودگی فلز سنگین مس در آب شرب به کمک زیست پایش مبتنی بر یادگیری عمیق
63. شناسایی زبان اشاره با استفاده از مدل مقیاس بندی مرکبEfficientNet
64. مدل سازی توپولوژی اجسام تغییرشکل پذیر به کمک شبکه عصبی گازی رشدیابنده
65. طراحی و اجرای مدلی بر اساس یادگیری عمیق برای ارزیابی تردی گوشت گاو
66. تخمین خطای موقعیت سیستم ناوبری اینرسی از طریق تلفیق با سامانه تصویری
67. مروری بر الگوریتمهای ردیابی اشیاء و دسته بندی آن
68. تخمین موقعیت سه بعدی و بصری پای رباتیک ۳- درجه آزادی به کمک نشانگرهای آروکو (ArUco)
69. شناسایی آفات مرکبات با به کارگیری پهپاد و روش های هوش مصنوعی
70. کلاسه بندی کلاله زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از بینایی ویادگیری ماشین
71. طراحی و ساخت سامانه تشخیص خودکار عیوب پرتقال با استفاده از الگوریتم تصحیح نور تطبیقی
72. مقایسه الگوریتم های تشخیص اشیاء YOLO ، RCNN و HOG
73. شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای
74. برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر
75. ارائه یک مدل تشخیص حرکت براساس توزیع حرکت دست
76. بررسی استفاده از فناوری پردازش تصویر در تشخیص رسیدگی میوه ها
77. تلفیق ماشین بردار پشتیبان با ویژگیهای ماتریس به منظور طبقه بندی سه رقم گندمGLRM
78. ارائه سیستم کمک طراحی جهت تغییر ابعاد نقشه فرش با استفاده از پردازش تصویر
79. رهیافتی برای به دست آوردن پارامترهای زیست سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی
80. بکارگیری دوربین های محلی در پایش خودکار پروژه های ساخت مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و سیستم بینایی ماشین در بهبود علمکرد پروژه
81. پایش پروژه ساخت مبتنی بر مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و سامانه بینایی ماشین از منظر ویرایش هفتم پیکره دانش مدیریت پروژه (۷ (PMBOK Ed.
82. طراحی کنترل سامانه سوخت گیری هوایی با استفاده از ترکیب بینایی ماشین و GPS با در نظر گرفتن اثرات جریان گردابی هواپیمای سوخت دهنده
83. استفاده از سیستم بینایی ماشین در ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک دو مخمر آنتاگونیست در تلفیق با سیلیکون علیه کپک آبی میوه ی سیب
84. طراحی و توسعه سامانه کنترل هوشمند تعیین آب مورد نیاز گیاهان گلخانه ای با کمک بینایی ماشین (مورد مطالعه: گیاه حسن یوسف)
85. ارائه روشی جدید بر مبنای تکنیک های پردازش تصاویر و بینایی ماشین برای بازشناسی و تحلیل تخریب در تپه باستانی زیویه (سقز)
86. تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیرفعال) و ترک بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین
87. توسعه سامانه بینایی ماشین برای ردیابی حرکت تسمه سفت کن سامانه زمان بندی موتور بر پایه شبکه عصبی عمیق
88. توسعه سامانه بینایی ماشین برای ردیابی حرکت تسمه سفت کن سامانه زمان بندی موتور بر پایه شبکه عصبی عمیق
89. تشخیص بقایای اشیاء خارجی (فعال و غیر فعال) بر روی باند فرودگاه با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین
90. ارائه یک سیستم بینایی ماشین مبتنی بر طبقه بند فراابتکاری به منظور طبقه بندی دو نوع علف هرز
91. سامانه ضد خطا برای فرایند همبندی تلمبه روغن در خط تولید موتور با استفاده از رویکرد بینایی ماشین
92. طراحی نقشه راه توسعه فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی ایران
93. بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین
94. تشخیص و جداسازی گره و میانگره در ساقه های نیشکر به صورت برخط با کمک بینایی ماشین
95. ردیابی چشمه متحرک مبتنی بر سیستم بینایی ماشین: بهبود تشخیص با بهره گیری از همبستگی داده ها
96. تشخیص سرطان پستان با استفاده از ترکیب روش های یادگیری ماشین و بینایی ماشین در تصاویر ترموگرافی
97. رویکرد بینایی ماشین به عنوان یک سامانه ضدخطا در ایستگاه هم بندی یاتاقان متحرک خط تولید موتور
98. بررسی و مقایسه نرم افزارهای برچسب زنی در پایگاه داده های حجیم تصویری برای کاربردهای بینایی ماشین
99. توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین
100. طراحی و ساخت سامانه برخط به منظور پایش وضعیت آبی گل لیلیوم به کمک بینایی ماشین