مقالات پردازش تصویر در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پردازش تصویر درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پردازش تصویر جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,709 مقاله در زمینه پردازش تصویر استخراج شده است.

لیست مقالات پردازش تصویر در هوش مصنوعی

1. Face analysis and gaze detection using image processing and machine learning
2. توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای تشخیص انسان در شرایط مزرعه ای
3. تخمین فاصله انسان تا تراکتور با پردازش تصویر در دید استریو
4. شناسایی طرح های پنهان در تابلوهای عتیقه با استفاده از پرتونگاری صنعتی
5. اندازه گیری ویژگی های مورفومتریک خندق های جنوب شرق ایران با پردازش رقومی تصاویر سنجنده ETM+
6. اندازه گیری ویژگی های مورفومتریک خندق های جنوب شرق ایران با پردازش رقومی تصاویر سنجنده ETM+
7. معادله تجربی برای عمق نفوذ بر حسب زمان و فشار در افشانه تزریق درگاهی موتور بنزینی با استفاده از عکسبرداری تُند از فوارۀ سوخت
8. Pyramidal Connected Component Labeling of Image
9. Detection and Classification of Breast Cancer in Mammography Images Using Pattern Recognition Methods
10. Investigating the Effect of Music on Spatial Learning in a Virtual Reality Task
11. A Novel Method for Medical Image Segmentation based on Convolutional Neural Networks with SGD Optimization
12. A Statistical Method for Sequential Images–based Process Monitoring
13. Comparing Non-linear Diffusion and Total Variation Noise Reduction in Radiography Images of Welds
14. Model-Free Multi-Camera Calibration By Graph Pyramid Using 360° Pattern
15. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AMD SLIDING MODE CONTROLLER BASED ONA REDUCED MODEL
16. Arc Length method, an application of artificial intelligence in infrastructure crack monitoring
17. Color Image Clustering Using Combination of Grasshopper Optimization Algorithm and k-means Algorithm
18. Diagnosing and Classification of Diabetic Retinopathy via Convolutional Neural Network
19. A Novel Transformation Watershed Image Segmentation Model in Digital Elevation Maps Processing
20. Diagnosis of eye iris diseases based on the pattern of vasculatures
21. Experimental Analysis of lean premixed natural gas-air high swirl flame chemiluminescence and flame spectrum in visible wavelengths
22. A Framework for Dry Waste Detection Based on a Deep Convolutional Neural Network
23. Ball Tracking in Volleyball based on Combination of Particle Filter and Genetic Algorithm
24. Tracking of Volleyball Players by Effective Similarity Function from a Single Stationary Camera.
25. Study of Auxetic Materials Behavior by Experimental Methods
26. A Method for Estimating Porosity of Asmari rock Types using X-ray CT Technology
27. Chlorella vulgaris as a Model Organism for Microgravity Cultivation in a CubeSat
28. CROP ROW DETECTION AUTOMATICALLY USING LOW-COST UAV IMAGERY SYSTEM
29. A framework for dry waste detection based on a deep convolutional neural network
30. Insight on the Lens Selection Techniques with Application on Industrial Instrumentation
31. Segmentation of Magnetic Resonance Brain Imaging Based on Graph Theory
32. A Model for Image Enhancement Techniques on MapReduce to Achieve a Higher Performance in a Cluster
33. Comparing the Accuracy of Artificial Neural Networks in Estimating the Weight of Cobb, Ross, and Arbor Acres Chicks using Video Image Processing Technology
34. The effects of diffusion depth and heat-affected zone in NE-GMAW process on SUH ۳۱۰S steel using an Image processing method
35. Integrating Fuzzy Inference System, Image Processing and Quality Control to Detect Defects and Classify Quality Level of Copper Rods
36. Genetic Structure of Wheat (Triticum aestivum L.) Grain Characteristics by Using Image Processing and Generation Mean Analysis Techniques
37. The segregation between maternal and fetal heart signals by a convolution deep learning based on image processing
38. Detection and Classification of Breast Cancers from Mammography Images using Medical Image Processing and Pattern Recognition Methods
39. Noise removal from mammographic images using an improved linear mean filter in the medical image processing process
40. Design and construction of a welding connection crack detection robot utilizing image processing
41. A study on the modified algorithm for image processing in Tracking Seam Welding
42. Automated detection of inner surface defects in pipes using image processing algorithms
43. Detection of pedestrian and different types of vehicles using image processing
44. An Image Processing Approach for a Dynamic Monitoring of Reservoir Operation
45. Determining Position and Orientation of ۶R Robot using Image Processing
46. A four directions variational method for solving image processing problems
47. Application of Image Processing Techniques for Quality Control of Mushroom
48. Use of image processing in the diagnosis of breast cancer
49. Investigation of boxwood blight disease using satellite image processing
50. Analysis of liver cancer detection based on image processing
51. Challenges of image processing in today's world
52. FPCNN based Image processing for autonomous Quadcopter control
53. Improving Image Processing Performance on MapReduce
54. Applications of image processing in medicine
55. بخش بندی خودکار اسکلتی-عضلانی در تصاویر پزشکی
56. درجه‌بندی مغز گردو بر اساس رنگ با استفاده از ترکیب ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی
57. اندازه گیری تناسبات چهره از نمای روبرو به منظور آنالیز جراحی چهره با استفاده از استخراج خودکار لندمارک ها بر اساس مدل های شکل پذیر
58. تحلیل ویژگی‌های بافتی تصاویر میکروسکوپی پودر عصاره برگ کنگر فرنگی تولید شده از خشک‌کن خلأیی پاششی
59. مقایسه ی آزمون پرتونگاری و بازرسی با پرتوهای فرابنفش در شناسایی طرح های نهان و آسیب های تابلوهای نفیس
60. ارائه یک روش قطعه بندی جدید مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن برای تصاویر تومور مغزی
61. مقایسه ی آزمونهای پرتونگاری و ماوراء بنفش در شناسایی طرح های نهان و آسیب های تابلوهای نفیس
62. شناسایی محل تغییر جرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال
63. ناحیه بندی تصاویر پزشکی تخریب شده با نویز نمک و فلفل با استفاده از سیستم فازی مبتنی بر قاعده
64. مروری بر روش های مورد استفاده در شناسایی احساسات چند حالته
65. چمروش استارتاپ هم نوا با نسل پنجم بازاریابی ابداع کننده ا یده ناب تحول صنعت و هنر فرش دستباف
66. ارزیابی الگوهای حفاری و خردایش حاصل از انفجار در شرایط ژئومکانیکی یکسان (مطالعه موردی: معدن شماره ۱ گل گهر سیرجان)
67. تشخیص و طبقه بندی بیماری ریه بوسیله شبکه عصبی پرسپترون چندلایه براساس تصاویر سی تی اسکن
68. ارائه روشی جهت بهبود تشخیص زود هنگام سرطان پوست (ملانوما) مبتنی بر الگوریتم جستجوی عروس دریایی
69. تشخیص تومور از روی تصاویر تشدید مغناطیسی مغزی با استفاده از الگوریتم رشد ناحیه ای
70. طراحی الگوریتم سریع جهت رمزکردن تصاویر با استفاده از قضیه باقی مانده چینی و خم بیضوی
71. معرفی یک روش جدید برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب در فضای رنگی YIQ
72. مروری بر سیستم های کمکی کامپیوتری با هدف شناسایی توده در تصاویر سه بعدی اولتراسوند خودکار پستان (ABUS)
73. سیستم پایش زمین خوردن سالمندان بر مبنای مدل ترکیبی گوسی و تغییرات آناتومیکی بدن در تصاویر ویدئویی
74. طراحی و پیاده سازی معماری نوین برای پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از پیکربندی جزیی بر روی FPGA
75. مروری بر کاربرد عینک هوشمند برای کم بینایان
76. مدل‌سازی فیزیکی تونل کم عمق در خاک دانه‌ای سست با سطح زمین شیب‌دار
77. تهیه نقشه کشت دیم و آبی با استفاده از تصاویر MODIS و Sentinel۳ در گوگل ارث انجین (محدوده مورد مطالعه استان گیلان)
78. مروری بر روشهای تشخیص جعل تصویر
79. چشم پزشک الکترونیکی و سیستم تشخیص هوشمند بیماری چشم
80. ایده ناب بکارگیری بلاکچین، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در تائید اصالت فرش دستباف
81. طراحی سیستم تشخیص و تحلیل ناخالصی های عایق الکتریکی ترانسفورماتور (ICAS) بر پایه پردازش تصاویر پرتونگاری
82. مقایسه شبکه های عصبی کانولوشن در طبقه بندی تصاویر کهکشان
83. شناسایی اسکناس های فرسوده بر اساس ویژگی های رنگ، بافت و توالی شدت روشنایی
84. DEVELOPING WAVELET-BASED METHODS FOR MONITORING IMAGES
85. بهبود کنتراست تصاویر رنگی تاریک با توزیع غیریکنواخت روشنایی مبتنی بر مجموعه های سایه ای
86. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک
87. قابلیت استفاده از متریک های سیمای سرزمین در تعیین شکل ذرات سنگ ریزه
88. مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری
89. تشخیص پلاک خودرو با استفاده از تکنیکهای پردازش تصاویر مبتنی بر یک مدل ترکیبی موجک و ماشین بردار پشتیبانی
90. بررسی تجربی عملکرد هیدروسیکلون با طراحی کنترل کننده ی هسته ی هوایی مرکزی
91. طراحی شبکه عصبی برای محاسبه نقشه عمق در ماشین ها خودران
92. تخمین طول کانال ریشه دندان با ترکیب لبه یاب سوبل و الگوریتم رگرسیون خطی وزن دار
93. ایجاد تکنولوژی و ساخت دستگاه فاصله سنج لیزری تشخیص بدنه PDLS جایگزین سیستم ویژن و ارتقا کاربرد
94. امکان‌سنجی تشخیص برخط بیماری آتشک در گیاه لیلیوم به کمک سامانه ماشین بینایی و خوشه‌بندی K-means
95. روشی برای تشخیص پلاک و مکان گرفتگی عروق کرونری قلبی بر اساس عملیات مورفولوژیکی
96. تقابل مهندسی مکانیک و مهندسی بیوتکنولوژی با تمرکز بر روی کاربرد رباتها در پرورش گیاهان
97. شناسایی ترک در لوله های گاز با استفاده از پرتونگاری دیجیتال، تبدیل موجک و کرولت
98. ارزیابی روش های سوپررزولوشن به منظور افزایش وضوح تصاویر پلاک خودرو در سامانه پلاک خوان
99. طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم
100. امکان سنجی استفاده از نرم افزار image j در دانه بندی ذرات