مقالات متن کاوی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات متن کاوی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه متن کاوی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 431 مقاله در زمینه متن کاوی استخراج شده است.

لیست مقالات متن کاوی در هوش مصنوعی

1. Classification of Persian News Articles using Machine Learning Techniques
2. Designing a Persian question answering system based on rhetorical structure theory
3. Fuzzy Topic Modeling On Persian News
4. Modeling Underdog Entrepreneurs Journey in Iran: A Mixed Method Approach
5. Identify the Subject and Content of Tweets on Twitter Using Multilayer Neural Network Method and Random Graphs
6. Social Media Toxic Content Filtering System using SOIR Model
7. PSA: A Hybrid Feature Selection Approach for Persian Text Classification
8. Persian Sentiment Analysis: Feature Engineering, Datasets, and Challenges
9. DENOVA: Predicting Five-Factor Model using Deep Learning based on ANOVA
10. An Effective Method of Feature Selection in Persian Text for Improving the Accuracy of Detecting Request in Persian Messages on Telegram
11. Induction of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of People Towards COVID-۱۹ From Twitter Data: a Comprehensive Model Based on Opinion Mining and Deep Learning
12. Stock Price Forecasting with Support Vector Regression Based on Social Network Sentiment Analysis and Technicl Analysis
13. Text Analytics of Customers on Twitter: Brand Sentiments in Customer Support
14. An Investigation on the User Behavior in Social Commerce Platforms: A Text Analytics Approach
15. Big Data Quality: From Content to Context
16. A method for the automatic extraction of keywords in legislative documents using statistical, semantic, and clustering relationships
17. Word Sense Disambiguation Based on Lexical and Semantic Features Using Naive Bayes Classifier
18. Optimization of web search techniques using frequency analysis
19. Graph-Based Extractive Text Summarization Models: A Systematic Review
20. A Decision Support System Framework Based on Text Mining and Decision Fusion Techniques to Classify Breast Cancer Patients
21. The Application of Machine Learning Algorithms for Text Mining based on Sentiment Analysis Approach
22. Mapping a nanomedical thematic network in breast cancer with a text mining approach
23. Classifying Various Types Of Symptoms Of COVID-۱۹ (CTSC) In Twitter (Text Mining)
24. The Impact of Persian News on Stock Returns Through Text Mining Techniques
25. Presenting a Text Mining Algorithm to Identify Emotion in Persian Corpus
26. Text mining based sentiment analysis using a novel deep learning approach
27. Improving Text Mining Methods in Market Prediction via Prototype Selection Algorithms
28. Providing suitable literary alternatives to sentences through text mining
29. اندازه گیری کیفیت سوالات در سایت پرسش و پاسخ (استک اورفلو)
30. استفاده از الگوریتم های یادگیری آماری رده بندی در آمار رسمی
31. شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات
32. به کارگیری وبکاوی در پیش بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار
33. مروری بر روش های پیش بینی بیماری های قلبی با رویکرد مبتنی بر داده کاوی
34. امتیاز دهی خودکار صفحات وب بوسیله الگوریتم های K-NN ، بیز ساده و بیز ساده چند کلاسه
35. ارائه رویکرد تلفیقی مبتنی بر علم سنجی و هوش مصنوعی در استخراج الگوی ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین
36. ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی
37. مدیریت سود و لحن و پیچیدگی گزارش حسابرس
38. بررسی انواع روش های تشخیص موضوع از داده های متنی
39. تحلیل احساسات نظرات کاربران تریپ ادوایزر برای رستوران های ایران با رویکرد یادگیری عمیق
40. ارزیابی پایداری روشهای مد لسازی موضوضعی مبتنی بر معناشناسی کلمات بر استخراج موضوع از مجموعه داده های متنی پویا
41. مدل سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش ها: مروری بر ادبیات تخصصی
42. همه گیری کووید- ۱۹ و مسائل امنیت سایبری : تحلیل احساسات و رویکرد مدل سازیمباحث
43. بررسی تاثیر تحول دیجیتال برعملکرد مالی شرکت های بیمه
44. بررسی تاثیر احساسات بر بازدهی سهام: شواهدی از واکنش به مطالب منتشره در فضای مجازی
45. خوشه بندی اسناد متنی به کمک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک
46. اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان با الگوریتم های یادگیری ماشین در ایران و تاثیر آن بر نرخ ارز
47. خوشه بندی موضوع ی متن مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین
48. کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش های مالی و حسابداری
49. نظرکاوی توییت های فارسی با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های یادگیریماشین
50. تشخیص اخبار جعلی منتشر شده در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر اساس تارنمای خبری ایسنا مبتنی بر الگوریتم متن کاوی و معنی شناسی در زبان فارسی
51. پیش بینی حکم دادگاه در پرونده های قضایی با استفاده از تکنیک های متن کاوی و بررسی تاثیر احساسات و هیجانات در دقت آن
52. انطباق چارچوب حاکمیت C OBIT و شاخص های کلیدی عملکرد در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (ادارات کل مناطق) به روش متن کاوی
53. مدل سازی تاثیر ریسک های پاندمی کرونا بر زنجیره تامین عمومی با استفاده از روش های متن کاوی (مورد مطالعه: زنجیره تامین غذایی)
54. ارائه چهارچوبی به منظور استخراج جایگاه برند بر مبنای متن کاوی داده های ایجاد شدهبه و سیله کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام
55. شناسایی عناصر سازنده «ارزش پیشنهادی به مشتری» و تاثیر آنها بر رضایت مشتری با استفاده از تحلیل احساسات بر مبنای متن کاوی
56. ارزیابی روند های توسعه و اجرای سیستم های اطلاعاتی در حوزه مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش های متن کاوی
57. اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه
58. تحلیل وضعیت پژوهش های رشته غدد درون ریز و متابولیسم در ایران با استفاده از روش های متن کاوی
59. شبکه مضامین تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی (مورد مطالعه: هتل های چهار ستاره شهر تهران)
60. تحلیلی از ۷ سال پژوهش های فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری با استفاده از تکنیک متن کاوی
61. طبقه بندی نظرهای مشتریان با رویکرد متن کاوی و یادگیری عمیق (نمونه موردی: نظرهای کاربران وبسایت دیجی کالا)
62. تاثیر برداشت سرمایه گذاران آگاه و اخلال گر از گزارش های مالی بر بازده سهام: رویکرد متن کاوی
63. خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، ماموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی
64. مروری بر کاربرد تجزبه و تحلیل احساسات در فروشگاه های اینترنتی با استفاده از متن کاوی
65. مدیریت دانش هوشمند براساس متن کاوی و محتوای تولید شده توسط کاربران در شبکه های اجتماعی
66. تحلیل نظرسنجی کتاب درسی آزمون متمرکز در دانشگاه جامع علمی کاربردی با رویکرد متن کاوی
67. امکان سنجی متن کاوی بر مبنای تعبیه سازی ابجدی کلمات: مورد مطالعه قرآن کریم
68. تحلیل ساختار فکری و متن کاوی بروندادهای علمی حوزه علوم سیاسی، با موضوع اسلام
69. تشخیص گفتمان در بستر توییتر با کاربست نظریه تمرکز نظارتی؛کاربست روشهای متن کاوی
70. متن کاوی ابزاری کارآمد به منظور مستندسازی و تکمیل مصاحبه های تاریخ شفاهی
71. نگرشی به «متن کاوی» در پژوهش های زبانی: رویکرد رایانشی در تحلیل متون
72. ارایه راهکاری مبتنی بر یادگیری ماشین برای تحلیل احساس با رویکرد متن کاوی
73. طراحی نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در بستر نظام قضایی با رویکرد متن کاوی
74. طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتاب‌های دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی
75. بررسی متن کاوی: تکنیکها و کاربردهای آن در رسانه های اجتماعی
76. ارائه جایگزین های مناسب ادبی برای جملات از طریق متن کاوی
77. مقایسه تحلیلی مدارک علمی ایران در حوزه موضوعی متن کاوی
78. تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های ترکیبی متن کاوی
79. متن کاوی در رایانش مه و لبه: یک مطالعه مروری
80. مروری بر متن کاوی ؛ مفاهیم ، تکنیک ها و چالش ها
81. بررسی متن کاوی و روش های موجود در آ ن
82. تبیین علل نارضایتی مشتریان مبتنی بر تحلیل متن کاوی
83. بررسی متن کاوی و روش های موجود در آن
84. بررسی معماری سیستم های متن کاوی
85. متن کاوی در بازار سهام
86. A Method to Extract Keywords and Their Relationship to Create Mind Map from Free Text Collection
87. Automated persian text summarization based lexical chain and graph using of farsnet
88. Presenting an improved combination for classification of Persian texts
89. Presentation an Algorithm to Discover Association Rules from Text
90. Design and implementation of a User Generated Model to find out visual and acounstic pollution
91. تشخیص اجتماعات درشبکه های اجتماعی بااستفاده ازتکنیک خوشه بندی و تجزیه و تحلیل ساختارپیوند
92. مقایسه ی روشهای وزن دهی ویژگی درفرآیند طبقه بندی مستندات
93. Using of Natural Language Processing Techniques in Suicide Research
94. Developing a Recommender System and a Hierarchical View of Customers Experience Based on Review Analysis
95. Detecting Communities in Social Networks by Techniques of Clustering and Analysis of Communications
96. خوشه بندی متون مبتنی برهستانشناسی
97. Authorship Attribution In Historical And Literary Texts By A Deep Learning Classifier
98. An Efficient Method for Automatic Text Categorization
99. Improving Persian Sentiment Analysis Using Opposing Polarity Phrases
100. Patent Analysis as a Useful Tool for Strategic Business