مقالات متن کاوی در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات متن کاوی درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه متن کاوی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 346 مقاله در زمینه متن کاوی استخراج شده است.

لیست مقالات متن کاوی در هوش مصنوعی

1. A Method to Extract Keywords and Their Relationship to Create Mind Map from Free Text Collection
2. Automated persian text summarization based lexical chain and graph using of farsnet
3. Presenting an improved combination for classification of Persian texts
4. Presentation an Algorithm to Discover Association Rules from Text
5. Design and implementation of a User Generated Model to find out visual and acounstic pollution
6. تشخیص اجتماعات درشبکه های اجتماعی بااستفاده ازتکنیک خوشه بندی و تجزیه و تحلیل ساختارپیوند
7. مقایسه ی روشهای وزن دهی ویژگی درفرآیند طبقه بندی مستندات
8. Using of Natural Language Processing Techniques in Suicide Research
9. Developing a Recommender System and a Hierarchical View of Customers Experience Based on Review Analysis
10. Detecting Communities in Social Networks by Techniques of Clustering and Analysis of Communications
11. خوشه بندی متون مبتنی برهستانشناسی
12. Authorship Attribution In Historical And Literary Texts By A Deep Learning Classifier
13. An Efficient Method for Automatic Text Categorization
14. Improving Persian Sentiment Analysis Using Opposing Polarity Phrases
15. Patent Analysis as a Useful Tool for Strategic Business
16. Discovering influential users based on sensitive for enhancing social media relationship management
17. سموم به عنوان سلاح‌های زیستی؛ رویکرد متن‌کاوی ادبیات زیست‌پزشکی
18. Using of Emotion Mining Techniques for Opinions Analysis on the Issue of Hijab
19. ارائه روشی جدیدبرای بازیابی اطلاعات درشبکه های اجتماعی فارسی براساس یادگیری تقویتی
20. NB vs. SVM: A Contrastive Study for Sentiment Classification on Two Text Domains
21. The roll of computational methods in Traditional Chinese Medicine (TCM) with an approach to Traditional Iranian Medicine (TIM)
22. Improving the Operation of Text Categorization Systems with Selecting Proper Features Based on PSO-LA
23. A Joint Semantic Vector Representation Model for Text Clustering and Classification
24. A High-Performance Model based on Ensembles for Twitter Sentiment Classification
25. Study of emotions and thoughts of the society and the effect of various events on them by social media
26. TEXT CLASSIFICATION WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS
27. Improving Stock Price Prediction Models Using Sentiment Analysis
28. Text Classification: process and Algorithms
29. Study of Discursive Shift in the Meaning of Doctor and Medicine between the Years 1394 and 1396 Text mining of Twitter with the focus of the death issue of Abbas Kiarostami
30. SGF (Semantic Graphs Fusion ): A Knowledge based Representation of Textual Resources for Text Mining Applications
31. Employing a Text Mining Approach for Yellowest Movement A Case Study on Twitter Data
32. Topic Modeling and Classification of Cyberspace Papers Using Text Mining
33. Text Mining and Image Anomaly Explanation with Machine Consciousness
34. Text mining Online Social Networks for Personality Classification
35. Improving Text Mining with Featured Word Selection
36. Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak
37. انتخاب ویژگی در متون فارسی با استفاده از ترکیب الگوریتم های فراشناختی
38. دسته بندی متون زبان فارسی با استفاده از نگاشت کلمه به بردار
39. ارائه یک سیستم پیشنهاد سبد خرید بورس با تحلیل احساس گفتار کاربران در شبکه های اجتماعی
40. مروری بر روش های مورد استفاده در شناسایی احساسات چند حالته
41. انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم ملخ جهت تحلیل احساسات در متون خبری
42. ترسیم نقشه مفهومی برند بر مبنای تحلیل داده های شبکه اجتماعی (مطالعه موردی: اسنپ فود)
43. ارائه یک الگوریتم خوشه بندی تجمعی پایدار جهت بهبود دقت و صحت دسته بندی اسناد متنی
44. استفاده از داده کاوی جهت بهبود سیستم ارتباط با مشتریان با تحلیل نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی
45. شناسایی ساختار دانشی، و روند پژوهشی مدل سازی موضوعی حوزه قابلیت های پویا
46. تحلیل عرضه و تقاضای پایان نامه های حوزه محیطزیست در ایران
47. طبقه بندی متن بر اساس رویکرد ترکیبی از نظریه مجموعه ناهموار و شبکه عصبی
48. ربیع: استخراج روابط میان علائم و بیماری به کمک یادگیری عمیق
49. بررسی رفتار مصرف کننده به منظورخلق ارزش مورد انتظار مشتری توسط تحلیل کلان داده ها
50. طراحی و پیاده سازی سامانه خلاصه ساز خودکار و معنایی متون فارسی مبتنی بر رویکرد گراف وزن دار
51. رده بندی متن بر اساس رویکرد ترکیبی از تخصیص دیریکله نهان و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)
52. ارزیابی میزان تطابق راهکارهای مدل سازی موضوعی بر پایگاه های داده تحت وب گراف محور متن کوتاه پویا
53. ارائه یک روش جدید انتخاب ویژگی ترکیبی برای دسته بندی متون با استفاده از روش های یادگیری ماشین
54. دسته بندی متون انگلیسی با استفاده از الگوریتم های ترکیبی طبقه بندی
55. عایق: کشف روابط میان عوارض جانبی داروها با استفاده از یادگیری عمیق
56. انتخاب ویژگی های دسته بند بیزین با استفاده از الگوریتم ژنتیک در طبقه بندی متون فارسی
57. هوش رقابتی مبتنی بر محتوای شبکه های اجتماعی و عوامل موثر بر فرایند آن
58. هوشمندی در حوزه علوم و فناوری های مرتبط با تصفیه فاضلاب: تحلیل علم سنجی
59. ارائه روش ترکیبی تحلیل پایگاه داده های خبری با استفاده از RapidMine مطالعه موردی: متون خبری فارسی
60. ارائه یک چارچوب پیشنهاد شده برای نظر کاوی در فضای وب با استفاده ازتجزیه و تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی و تکنیک های متن کاوی در جهت تفکیک میزان رضایت مشتری از یک محصول
61. مقایسه ی تطبیقی ابزار پرسشنامه و ابزار متن کاوی در شناسایی معیارهای موثر بر شرکت/عدم شرکت مشاوران در مناقصات بین المللی صنعت آب - نمونه موردی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس -
62. تحلیل رضایتمندی مشتریان رستوران ها مبتنی بر نظرات الکترونیکی و شاخص های جمعیت شناسی با استفاده از روش های متن کاوی: بررسی بخشی از رستوران های کشور ایران
63. بررسی روش های نوظهور در مقابله با چالش شروع سرد کاربر در توسعه ی سیستم های توصیه گر با استفاده از روش های متن کاوی
64. ارائه یک روش بهینه برای افزایش دقت دسته بندی ماشین بردار پشتیبان در متن کاوی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه
65. استخراج عوامل خرابی در کارخانه کنسانتره آهن به کمک متن کاوی (موردمطالعه: معدن سنگ آهن چادرملو در یزد - ایران)
66. ارائه ی یک روش داده کاوی حجیم بر مبنای متن کاوی و آنالیز احساسات به منظور شناسایی رفتار هکرها
67. متن کاوی داده ها و بهینه سازی در برنامه ریزی سفر شخصی گردشگر همراه با انتخاب هتل
68. تحلیل ترکیبی کتاب سنجی و متن کاوی تولیدات علمی حوزه پرونده الکترونیک سلامت در پایگاه PubMed
69. استفاده از رویکرد متن کاوی در شناسایی حوزه های تمرکز بهبود بهره وری استان یزد
70. ارائه روشی مبتنی بر متن کاوی جهت تشخیص بیماری دیابت بر اساس داده های پزشکی
71. متن کاوی در انتخابات مجلس خبرگان ایران با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین
72. استفاده از تکنیک های متن کاوی در تجزیه و تحلیل احساسات کاربران ایرانی LinkedIn
73. متن کاوی، اعتبارسنجی و دلالت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»
74. متن کاوی و کاربردهای آن در راه آهن
75. شناسایی خوشه های فناوری بازیافت پساب نساجی با روش متن کاوی اسناد ثبت اختراع
76. تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی
77. استفاده از شبکه های اجتماعی و آنالیز معنایی آن برای تجزیه و تحلیل انجمن های سفر آنلاین و پیش بینی تقاضای گردشگری
78. تشخیص شایعه در شبکه های اجتماعی با استفاده از حداکثر آنتروپی و یادگیری عمیق
79. مروری بر روشهای متن کاوی دررتباط با مناطق کاربردی مختلف
80. هستی شناسی فناوری های نوین تحول دیجیتال با رویکرد متن کاوی در شبکه های اجتماعی فارسی
81. یافتن تخصص در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک های متن کاوی
82. کاربرد متن کاوی در استخراج ایده های نوآورانه در فرآیند نوآوری باز برای کسب و کارهای نوآفرین
83. متن کاوی در R با بسته tm
84. خلاصه سازی متون فارسی با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق
85. ارائه روشی برای تشخیص بهترین مکان های گردشگری کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از تحلیل احساس
86. شناسایی و رتبه بندی سوالات مشابه در سیستم های پرس و پاسخ جمعی مبتنی بر شباهت لغوی، معنایی و ساختاری سوالات
87. سیستم پیشنهاددهنده مقالات علمی
88. روش ماشینهای بردار پشتیبان آبشاری جهت طبقه بندی داده های نامتوازن متنی
89. تحلیل کمی واکنش کاربران مبتنی بر داده کاوی در شبکه های اجتماعی
90. کشف ساختار درونی مطالعات روانشناسی مثبت به روش متن کاوی
91. روش جدید انتخاب ویژگی برای طبقه بندی اسناد فارسی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
92. تحلیل احساسات نظرات کاربران آنلاین با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی عمیق مبتنی بر تنسور (RNTN)
93. بررسی و آنالیز اسناد متنی با بکارگیری روش های یادگیری ماشین
94. مروری برمتن کاوی (Text Mining) و کاربرد های آن در ایران
95. دسته بندی مشتریان شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداخت با استفاده از تارنمای فروشگاهی آنان به کمک روش های داده کاوی
96. مروری بر متن کاوی، روش ها و ابزارها
97. استخراج واژگان کلیدی از متن با رویکرد یادگیری عمیق
98. بکارگیری تکنیک های داده - متن کاوی به منظور تحلیل قابلیت اعتماد تجهیزات صنعت نفت و گاز
99. رابطه بین رقابت بازار محصول و افشای عوامل ریسک: با رویکرد متن کاوی
100. استخراج ارتباط میان بیماری و اثرات جانبی داروها با استفاده از روش مدل سازی موضوعی با رجوع به متون پزشکی در شبکه های اجتماعی