افزایش راندمان شبکه هیترهای روغن داغ با استفاده از آنالیز پینچ

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 662

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-6-37_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

سیستمهای روغن داغ با هدف گرم کردن جریان های فرایندی بصورت گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. اجزای اصلی یک سیستم روغن داغ، شامل منبع تولید حرارت، که می تواند یک کوره مستقل و یا اگزوز تجهیزاتی مانند بویلرهاو توربین های گازی باشد. همچنین شبکه مبدل های حرارتی می باشد که چیدمان سنتی و معمول مبدل های حرارتی در این شبکه بصورت موازی است. در حالی که الزامی به مصرفروغن در دمای عرضه شده توسط منبع گرم در تمامی مبدل های شبکه وجود ندارد و در نتیجه امکان مصرف مجدد روغن و یا گرمایش مقطعی آن و مصرف مجدد در سایر هیترها وجود دارد.به بیان دیگر ترکیب سری و موازی قرار گرفتن مبدل ها در شبکه فوق الذکر می تواند امکان استفاده مجدد روغن داغ را در مبدلهای دیگر فراهم کند. سری قرار گرفتن مبدلها، باعث کاهش دمایروغن ورودی به منبع تولید حرارت و کاهش دبی آن می شود که این امر بهبود عملکرد منبع تولید حرارت و افزایش ظرفیت آن را در پی خواهد داشت. برای رسیدن به این امر از آنالیز ترکیبیپینچ جرم و حرارت استفاده شده است. در مثال ارائه شده، استفاده از این تکنیک باعث کاهش 21 درصد در هزینه های عملیاتی گردیده است.

کلیدواژه ها:

تکنولوژی پینچ ، سیستم های روغن داغ ، شبکه مبدل های حرارتی

نویسندگان

آبتین عطایی

دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد حسن پنجه شاهی

گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

سید مسعود حاجی سیدی

دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سید مجید هاشمیان

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود