محاسبه اتلاف اکسرژی یک مجتمع فرآیندی با استفاده از نمودار جدید OTSP

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC17_055

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله نمودار جدید OTSP بر پایه ترکیب تحلیل اکسرژی و فناوری پینچ برای محاسبه اتلاف اکسرژی در یک مجتمع فرایندی معرفی شده است. این نمودار از توسعه ابزار گرافیکی ساده محاسبه اتلاف اکسرژی در فرایندهای منفرد، یعنی نمودار خطی OGCC ابداع شده است. نمودار OTSP خطی است و سطح مستطیل شکل محصور بین جریان های فرآیند و سرویسهای جانبی در این نمودار نشان دهنده اتلاف اکسرژی در مجتمع فرآیندی میباشد. به منظور صحت سنجی نتایج این نمودار، اتلاف اکسرژی یک مجتمع فرآیندی نمونه توسط این نمودار جدید محاسبه و با اتلاف اکسرژی محاسبه شده توسط نمودار EX-TSP مقایسه شده است.

کلیدواژه ها:

یکپارچه سازی حرارتی مجتمع فرآیندی ، تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی ، اتلاف اکسرژی ، نمودار OTSP

نویسندگان

فریبا مهدی زاده

تهران، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی شیمی

نسیم طاهونی

دانشیار – دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی شیمی

محمدحسن پنجه شاهی

استاد – دانشگاه تهران – دانشکده مهندسی شیمی