بهینه سازی یکپارچه تاسیسات سطح الارضی میدان نفتی با استفاده از رویکرد بهینه سازی بی درنگ

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP02_059

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

واحدهای صنعتی متداول پس از راهاندازی با تغییرات بسیاری مواجه هستند و درنتیجه نمی توان اطمینان حاصل کرد کهفرآیند کنونی در حالت بهینه عمل می کند. بدین سبب نیاز به بهینه سازی فرآیند به صورت یکپارچه احساس می شود. البته بایدتوجه داشت که شرایط عملیاتی و راندمان کاری تجهیزات با گذر زمان تغییر یافته و با فاصله گرفتن سیستم از حالت بهینهتاثیرگذار است. در نتیجه برای تولید حداکثر نفت و کاهش هزینه ها با استفاده از تاسیسات و فرآیند موجود لازم است بهینه سازیبه صورت لحظه ای انجام شود که به این رویکرد، بهینه سازی بیدرنگ تولید اطلاق می شود. به همین جهت در این پژوهش، هدفبدست آوردن شرایط بهینه ی تاسیسات سطح الارضی موجود در میدان نفتی به صورت یکپارچه برای رسیدن به حداکثر میزاندرآمد عایدی از فرآیند با رویکرد کوتاه مدت و در هر لحظه زمان است. در ابتدا واحد جداسازی نفت و گاز یک میدان نفتیشبیه سازی شدند که از نتایج آن برای به دست آوردن نقاط گسسته به منظور خطی سازی معادلات استفاده گردید. در ادامه بااستفاده از آنالیز حساسیت متغیرهای عملیاتی فرآیند که در تابع هدف (درآمد عایدی) تاثیرگذاری بیشتری دارند مشخص شدندو سپس روابط غیرخطی حاکم در سیستم با روش های مناسب به معادلات خطی تبدیل شدند. در نهایت با استفاده از روابطخطی شده فرآیند و نقاط گسسته ی بدست آمده از شبیه سازی، مسئله ی بهینه سازی با روش برنامه ریزی خطی عدد صحیحمختلط (MILP) حل گردید و مقادیر متغیرهای تصمیم گیری به منظور رسیدن به حالت بهینه در فرآیند به دست آمدند. نتایج حاکی از آن بود که روش برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط می تواند به عنوان یک روش مناسب با سرعت همگرایی بالا و درزمان کوتاه نتایج بهینه سازی را ارائه نماید که انتخاب خوبی برای بهینه سازی در زمان کوتاه می باشد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی یکپارچه ، بهینه سازی بیدرنگ ، واحد جداسازی نفت و گاز میدان نفتی Aspen HYSYS ، MILP ، GAMS

نویسندگان

علی ملوندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

مژگان عباسی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

نسیم طاهونی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران

محمدحسن پنجه شاهی

استاد دانشکده مهندسی شیمی- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران- تهران- ایران