آقای دکتر علی غفاری

Dr. Ali Ghaffari

استاد تمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176347)

123
11
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی