فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

Journal of Energy Conversion

هدف مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی فراهم آوردن بستری مناسب برای بیان و انتشار پژوهش های علمی در جهت بهبود درک موضوعات اصلی و وابسته به مهندسی مکانیک در شاخه حرارت و سیالات است. تمرکز این مجله بر هر دو گونه پژوهش های تحلیلی و تجربی می باشد. تاکید اصلی مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی بر موضوعاتی می باشد که به درک اساسی از مسایل مهندسی مکانیک و حرارت و سیالات و به کارگیری آنها در مشکلات مهندسی کمک کند. این مجله مجموعه ی گستره ای از موضوعات مهندسی مکانیک از جمله حرارت، سیالات، هوافضا، ساخت وتولید، دینامیک، ارتعاشات، کنترل، مواد، طراحی و ... را با تاکید بر جوانب حرارت و سیالات و تبدیل انرژی پوشش می دهد. انواع مقالات چاپ شده در مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی شامل مقاله های پژوهشی، مقالات مروری، یادداشت های تحقیقاتی و یادداشت های فنی می باشد.
امید است که مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی به عنوان عاملی تاثیرگذار در بالابردن سطح استانداردهای بحث، تجزیه، تحلیل و ارزیابی های وابسته به مهندسی مکانیک شناخته شود.
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی از تمامی مقاله ها با نتایج تحقیقاتی در خور توجه در زمینه های مهندسی مکانیک کاربرد آنها استقبال می نماید.

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نشریه مهندسی مکانیک از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ فعال بوده و درحال پذیرش مقالات جهت داوری و چاپ می باشد. زمان میانگین تعیین وضعیت مقالات بیست و پنج روز می باشد. همچنین، چاپ مقاله در مجله هزینه ای در بر ندارد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات