آقای کوروش گودرزی

Koroush Gudarzi

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179778)

22
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی