آقای دکتر قنبرعلی شیخ زاده

Dr. ghanbaali Sheikhzadeh

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (194778)

154
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی