آقای دکتر رضا ابراهیمی

Dr. Reza Ebrahimi

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178775)

89
15
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی