خانم دکتر رضوان حکیم زاده

Dr. Rezvan Hakim Zade

دانشیار، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180753)

32
57

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی