آقای دکتر محمد جوادی پور

Dr. Mohammad javadipour

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186508)

34
65
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی