خانم دکتر سارا کشکر

Dr. sara keshkar

دانشیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185973)

38
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی