تحلیل محتوای مجله تماشاگر از نظر مولفه های ورزش با تاکید بر نظریه های نابرابری جنسیتی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QRSM-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

چکیده مقاله:

رسانه ها از مهمترین ابزارها برای انتقال پیام ها،اخبار و اطلاعات گوناگون هستند. این ابزار که به طرق گوناگون در دسترس عموم مردم قرار می گیرد، در حال انتقال پیام هایی است که در جهت منافع و اهداف آنها باشد. در حیطه ورزش نیز این مسیله پررنگ است. از بین انواع رسانهها، نشریات از جمله، مجله از توجه ویژهای در میان مردم برخوردار است. از میان تمامی مجلات ورزشی مجله تماشاگر را می توان پرمخاطبترین مجله ورزشی در ایران نامید. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف بررسی سوگیری جنسیتی با توجه به نظریههای نابرابرای جنسیتی و مولفه های ورزشی تحت پوشش این مجله انجام میشود. روش تحقیق این پژوهش، تحلیل محتوا بود و به این منظور تعداد 1485 عکس و 1331مطلب از بین بیست شمارهای که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی در دو بخش مربوط به عکسها )هفت متغیر( ومربوط به مطالب )هفت متغیر( به صورت جداگانه بررسی شد. دادههای پژوهش پس از جمع آوری برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیلهای آماری توصیفی و استنباطی از برنامه کامپیوتری SPSS استفاده شد و آزمون خی دو برای بررسی معنیداری تفاوتها مورد استفاده قرار گرفت. ضریب توافق بین کدگداران نیز یافتههای این پژوهش نشان داد که مجله دچار سوگیری جنسیتی است و همچنین توجه چندانی به مولفه تربیتی و همگانی در ورزش ندارد

نویسندگان

آزیتا شهپرتوفیق

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیمه

سارا کشکر

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

محمود باهمت

دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

ابراهیم دلدار

دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی