آقای پروفسور ولی درهمی

Prof. vali Derhami

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (286538)

75
18
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی