آقای دکتر مهدی باصولی

Dr. Mehdi Basouli

رییس دانشگاه علم و فرهنگ

فرد مهم علمی - Researcher ID: (260523)

17
29

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی