دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها

Journal of Fuzzy Systems and Applications

سیستم های فازی و کاربردها، از انتشارات ادواری و علمی انجمن سیستم های فازی ایران است که به زبان فارسی انتشار می یابد. هدف از انتشار نشریه، معرفی و ترویج جنبه های گوناگون نظریه و کاربردهای سیستم های فازی در سطح علمی قابل قبول برای دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگران، اعضای هیات علمی و کاربران تخصصی است.

سیستم های فازی و کاربردها از مقالات در زمینه های تفکر فازی، مبانی و اصول نظری و کاربردی سیستم های فازی، تدریس و یادگیری و آموزش نظریه فازی و مطالب مناسب در سطح کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان و کاربردهای این نظریه در علوم دیگر استقبال می کند.

سیستم های فازی و کاربردها دو شماره در هر سال منتشر و نسخه الکترونیکی آن برای اعضای حقیقی و حقوقی و مشترکین انجمن سیستم های فازی ایران ارسال می گردد.

مقالات قابل انتشار در نشریه سیستم های فازی و کاربردها مقالات پژوهشی ( research / original / regular article)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-study)، کاربردی (Applied Article)، فنی (Technical Paper) و ترویجی می باشند.

به منظور تسهیل اجرای امور نشریات علمی، از تاریخ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ طبق آیین نامه شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری همه نشریات با عنوان (نشریه علمی) شناخته می‌شوند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)