آقای دکتر محمود اوکاتی صادق

Dr. Mahmoud Okati Sadegh

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186475)

41
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی