آقای دکتر جعفر فتحعلی

Dr. Jafar Fathali

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259752)

22
7
1
3
3
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب بهینه سازی خطی (پرستاران جوان) - 1392 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی