آقای دکتر سید مجتبی واردی کولایی

Dr. Seyyed Mojtaba Varedi-Koulaei

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (48041)

13
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی