طراحی مکانیزم چهارمیله ای تولید تابع با درنظر گرفتن اثر لقی عاری از عیوب شاخه ای و مداری با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 250

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_528

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق می خواهیم مکانیزم چهار میله ای تولید تابع را با بیست نقطه دقت و در نظر گرفتن اثر لقی مفصل بین عضوهای ورودی- واسط و واسط- پیرو طراحی کنیم، به طوریکه طراحی فوق عاری از عیوب شاخه ای و مداری باشد. تماس پیوسته در مفصل لق بین دو عضو فرض شده است و همچنین تمام مفاصل در این مکانیزم، بدون اصطکاک در نظر گرفته شده است. برای این منظور با قرار دادن اساس کار خود روی معادلات نیوتنی و معادلات سینماتیک مکانیزم با دو مفصل لق، جهت لقی در دو مفصل نام برده را بدست می آوریم و با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات و اضافه کردن دو قید مربوط به عیوب شاخه ای و مداری به عنوان توابع جریمه به تابع هدف، مساله موردنظر را حل می کنیم. نمودارها و نتایج بدست آمده نشان می دهند که درنظر گرفتن اثر لقی مفصل در طراحی، باعث پایین آمدن خطا می شود و این به دقت طراحی کمک شایانی می کند و همچنین عدم وجود عیوب شاخه ای و مداری در مکانیزم فوق درستی قیود توابع جریمه را نشان می دهد. در این تحقیق برای اولین بار اثر لقی مفصل به عنوان مهمترین عامل ایجاد خطا، در طراحی مکانیزم تولید تابع به همراه قیودی برای عیوب شاخه ای و مداری درنظر گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

لقی مفصل- طراحی مکانیزم تولید تابع- عیوب شاخه ای و مداری- بهینه سازی اجتماع ذرات

نویسندگان

آرش سردشتی

تهران- ضلع شمال دانشگاه شریف، قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

حمیدرضا محمدی دانیالی

بابل- خیابان شریعتی، صنعتی بابل

سید مجتبی واردی کولایی

بابل- خیابان شریعتی، صنعتی بابل