سید مجتبی واردی کولایی | سیویلیکا

دکتر سید مجتبی واردی کولایی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

معرفی

استان
سمنان
شهر
شاهرود

سمتهای علمی و اجرایی سید مجتبی واردی کولایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله مکانیک سازه ها و شاره ها (دبیر علمی)

سمتهای علمی و اجرایی سید مجتبی واردی کولایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شاهرود (عضو هیات علمی)

مقالات سید مجتبی واردی کولایی در کنفرانس های داخلی

طراحی بهینه مکانیزم چهار میلهای قابل تنظیم برای تولید چند مسیر به روش PSO
سال 1390
ارائه شده در نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
رفع عیب شاخه ای سنتز تولید تابع مکانیزم چهارمیله ای با استفاده از گراف زاویه انتقال
سال 1391
ارائه شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
طراحی مسیر ربات موازی صفحه ای 3-RRR در حظور لقی مفاصل
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
طراحی مفصل کامپلینت لولایی
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
بررسی و بهبود عملکرد نوع جدیدی از گیربکس CVT با چرخدنده سیارهای
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
طراحی مکانیزم چهارمیله ای دوپایا در حالت لنگ -آونگ و با تغییر موضع فنر پیچشی
سال 1396
ارائه شده در بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
روشی نوین در سنتز ترسیمی تولید مسیر مکانیزم چهارمیله ای با و بدون زمان بندی معین
سال 1396
ارائه شده در بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
طراحی بهینه ربات موازی گاف استوارت برای یک حجم مکعبی دلخواه درون فضای کاری دوران ثابت
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
کنترل فعال سیستم جرم-فنر-دمپر شامل جاذب ارتعاشی و تخمین گر نیروی اغتشاشی
سال 1397
ارائه شده در بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدلسازی سینماتیکی و دینامیکی و کنترل تطبیقی ربات موازی دلتا
سال 1398
ارائه شده در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی بهینه یک میکرومکانیزم نرم با استفاده از روش رقابت استعماری
سال 1398
ارائه شده در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی مکانیزم چهارمیله ای تولید مسیر با درنظر گرفتن اثر لقی عاری از عیوب شاخه ای و مداری با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
طراحی مکانیزم چهارمیله ای تولید تابع با درنظر گرفتن اثر لقی عاری از عیوب شاخه ای و مداری با استفاده از روش بهینه سازی اجتماع ذرات
سال 1392
ارائه شده در بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
بهینه سازی شبکه عصبی MLP به منظور تحلیل سینماتیک ربات موازی دلتا
سال 1403
ارائه شده در سی و دومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

مقالات سید مجتبی واردی کولایی در ژورنال های داخلی

مسائل معکوس مکانیابی تسهیلات ۲- میانه پشتیبان با تغییر طول یالها و وزن رئوس روی درخت و تغییر مختصات نقاط در صفحه
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات
بررسی اثرات لقی مفاصل لولایی بر رفتار سینماتیکی ربات موازی صفحه ای ۳RPR
سال 1398
ارائه شده در دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
سنتز بهینه مکانیزم نرم صفحه ای با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
سال 1401
ارائه شده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
بهبود خصوصیات دینامیکی مکانیزم لنگ- لغزنده دارای مفصل لق با استفاده از مفصل خمشی بهینه
سال 1401
ارائه شده در مجله مکانیک سازه ها و شاره ها
بهینه سازی چندهدفه درمان سرطان با استفاده از الگوریتم NSWOA
سال 1401
ارائه شده در مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز