کنترل فعال سیستم جرم-فنر-دمپر شامل جاذب ارتعاشی و تخمین گر نیروی اغتشاشی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,191

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME26_144

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله برای یک سیستم یک درجه آزادی غیر خطی با تحریک هارمونیک چند فرکانسی نامشخص، جاذب ارتعاشی غیر فعال ارایه شده است. سپس تابعی از نیروی اغتشاشی وارد شده به سیستم شامل خود نیرو و مشتقات اول و دوم آن تخمین زده می شود و به وسیله ی کنترلر فیدبک خطی ساز و کنترلر مود لغزشی که با اعمال نیرو به جسم جاذب، موقعیت این جسم کنترل می شود. یک سیستم جرم - فنر دمپر با فنر غیر خطی به وسیله ی چند تحریک هارمونیک ناشناخته در چند فرکانس به ارتعاش در آمده است. برای کنترلر موقیعت این سیستم، مقدار تابعی از نیروی اغتشاشی و مشتقات آن در هر زمان مورد نیاز است. مقدار این تابع به وسیله ی مشاهده گرلیونبرگر تخمین زده و به وسیله ی کنترلرفیدبک خطی سازومودلغزشی موقعی جرم سیستم اصلی کنترل می شود نتایج تخمین گر با مقادارواقعی مقایسه شده و جاذب ارتعاشی فعال به وسیله کنترل فیدبک خطی ساز و کنترل مقاوم مودلغزشی شبیه سازی شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسعود عبدالمحمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مکاترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود،

حبیب احمدی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دینامیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شاهرود،

سیدمجتبی واردی کولایی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دینامیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شاهرود