خانم دکتر فاطمه کوچکی نژاد

Dr. Fatemeh Kouchaki Nejad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372849)

24
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی