آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

Dr. Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183536)

109
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی