آقای دکتر قاسم میرجلیلی

Dr. Ghasem Mirjalily

استاد دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371854)

55
10
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی