آقای پروفسور محمدصالح اولیاء

Prof. Mohammad Saleh Owlia

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8744)

123
38
3
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • استاد تمام یزد(1369-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • انتخاب بعنوان استاد نمونه کشوری (1399)
  • انتخاب بعنوان یکی از پنجاه دانش آموخته برگزیده دانشگاه صنعتی شریف (1395)