آقای دکتر محمد صابر فلاح نژاد

Dr. Mohammad Saber Fallah Nezhad

دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299439)

60
25

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی