بررسی روشهای کنترل آماری فرایند برای داده های خود همبسته ( مطالعة موردی : کارخانه شهید قندی)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 8,195

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC04_005

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1385

چکیده مقاله:

کنترل آماری فرایند ) (SPC به بهبود کیفیت از طریق کاهش تغییرات می پردازد و بهترین ابزار شناخته شده در این زمینه نمودار کنترل است . در حالی که در عمل با موارد بسیاری مواجه ایم که در آنها داده های ناشی از فرایند همبسته اند، ولی یک فرض اساسی در این نمودارها، مستقل بودن مشاهدات ناشی از فرایند است . با نقض فرض استقلال، عملکرد این نمودارها دچار اختلال می شود و برای کنترل داده های همبسته، کارایی نمودارهای کنترل استاندارد برای مشاهدات مستقل، بسیار پایین است . به همین دلیل، شناسایی نمودارهای کنترلی که بتواند برای کنترل اینگونه داده ها مورد استفاده قرار گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این مقاله، راه کارهای کنترل داده های همبسته به وسیلة نمودارهای کنترلی بررسی و توسعه داده شده و توسط منحنی های ARL مقایسه شده اند و یک الگوریتم ساده برای کنترل داده های خود همبسته ارائه شده است . سپس کاربرد این الگوریتم در یک مطالعة موردی در کارخانه کابلهای مخابراتی شهید قندی مطرح شده است .

کلیدواژه ها:

کنترل آماری فرایند (SPC) ، متوسط طول دنباله ، (ARL) نمودار کنترلی شوهارت ، نمودار کنترلی باقیمانده ، نمودار های کنترلی EWMA

نویسندگان

محمدصابر فلاح نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

سیدتقی اخوان نیاکی

استاد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف