آقای دکتر سیدتقی اخوان نیاکی

Dr. Seyed Taghi Akhavan Niaki

استاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186111)

48
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی