ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای سید تقی اخوان نیاکی

Seyed Taghi Akhavan Niaki

استاد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186111)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی سید تقی اخوان نیاکی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات سید تقی اخوان نیاکی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهMulti-Response Simulation Optimization Using Genetic Algorithm Within Desirability Function Frameworkچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
2دریافت فایل PDF مقالهDetermining the Optimum Process Mean in Multivariate Environmentsچهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع1384
3دریافت فایل PDF مقالهMonitoring and Diagnosing Multi-Attribute Quality Control Processes Using Neural Networkپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
4دریافت فایل PDF مقالهA Bayesian inference approach to determine the optimal policy in machine replacement problemپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1386
5دریافت فایل PDF مقالهEconomic-Statistical Design of MEWMA Control Chart Using Genetic Algorithmششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1387
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد طراحی آزمایشها در رویکرد شش سیگما- مطالعه موردیششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1387
7دریافت فایل PDF مقالهEconomic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Charts: A New Meta-Heuristic Approachدومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهGenetic Application in a Facility Location Problem with Random Demand within Queuing Frameworkدومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن1388
9دریافت فایل PDF مقالهoptimiczing multi-response statistical problems using genetic algorithm and simulationدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران1383
10دریافت فایل PDF مقالهImproving the Performance of Bi-Variate EWMA Control Charts Using Bayesian Approachاولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهMonitoring Autocorrelated Reliability Data in Multistage Processesنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1391
12دریافت فایل PDF مقالهA new model of multi-objective redundancy allocation problem for multi-state systemsدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1392
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اثر اندازه نمونه در پایش پروفایل های خطی ساده در فاز1دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
14دریافت فایل PDF مقالهحل یک مساله مدیریت موجودی توسط فروشنده با توجه به مصرف آب صنعتی توسط الگوریتم ژنتیکاولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
15دریافت فایل PDF مقالهDesign the reliability model in four-level integrated supply chain with stochastic constraintsدومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)1395
16دریافت فایل PDF مقالهA Multi-product Multi-period location-inventory for a supply chain network under inflation and time value of moneyدومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)1395
17دریافت فایل PDF مقالهEconomic-Statistical Design of MEWMA Control Charts: A Comparative Study on Four Evolutionary Algorithmsسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1388
18دریافت فایل PDF مقالهAn Effectively Improved Statistically Constrained Economic Model for Designing MCUSUM Control Chartsسومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران1388
19دریافت فایل PDF مقالهاهمیت تناظر مدل های عامل مبنا و پویاشناسی سیستم در فرآیند مدلسازی یادگیری سازمانیاولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها1396
20دریافت فایل PDF مقالهPhase I monitoring of simple linear profiles in multistage processes in the presence of outliersچهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1396
21دریافت فایل PDF مقالهطراحی چند هدفه پروفایل های خطی سادهیازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1397
22دریافت فایل PDF مقالهطراحی اقتصادی آماری و کارا برای پروفایل های خطی ساده به کمک رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و روش MOPSOیازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات1397

مقالات سید تقی اخوان نیاکی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقاله A Review and Evaluation of Statistical Process Control Methods in Monitoring Process Mean and Variance Simultaneouslyدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1386
2دریافت فایل PDF مقالهA Hybrid Meta-Heuristic Method to Optimize Bi-Objective Single Period Newsboy Problem with Fuzzy Cost and Incremental Discountدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1387
3دریافت فایل PDF مقالهAbsorbing Markov Chain Models to Determine Optimum Process Target Levels in Production Systems with Rework and Scrappingدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1388
4دریافت فایل PDF مقالهComparative Study of Four Evolutionary Algorithms for Economic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Chartsدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1390
5دریافت فایل PDF مقالهAn Integrated Model of Project Scheduling and Material Ordering: A Hybrid Simulated Annealing and Genetic Algorithmدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1391
6دریافت فایل PDF مقالهA New Uni-attribute Control Chart to Monitor the Number of Nonconformitiesدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1392
7دریافت فایل PDF مقالهPhase-II Monitoring of AR (1) Auto correlated Polynomial Profilesدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1392
8دریافت فایل PDF مقالهVendor Managed Inventory of a Supply Chain under Stochastic Demandsدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1394
9دریافت فایل PDF مقالهAn Efficient Economic-Statistical Design of Simple Linear Profiles Using a Hybrid Approach of Data Envelopment Analysis, Taguchi Loss Function, and MOPSOدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1399
10دریافت فایل PDF مقالهکاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروههای گوناگونفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی1398
11دریافت فایل PDF مقالهA Risk-averse Inventory-based Supply Chain Protection Problem with Adapted Stochastic Measures under Intentional Facility Disruptions: Decomposition and Hybrid Algorithmsدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع1399
تاریخ ایجاد رزومه: 24 تیر 1398 - تعداد مشاهده 300 بار

نمودار تولید سالانه مقالات سید تقی اخوان نیاکی

تماس با سید تقی اخوان نیاکی


به اشتراک گذاری صفحه سید تقی اخوان نیاکی

پشتیبانی