آقای دکتر امیرعباس نجفی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14071)

36
21
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی